Skontaktuj się
z nami!

    Administratorem Państwa danych osobowych jest „W.P.C.” sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, NIP: 5270204264 („WPC”). Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu prowadzenia z Państwem korespondencji (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z klientem) oraz celów z niej wynikających. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do prowadzenia naszej korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.