Jak dostarczyć pracę?

Załaduj plik na naszą stronę w wymienionych poniżej formatach.
Możliwe formaty dla zdjęć: PNG, JPG, WEBP (maksymalny rozmiar 20MB).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby wzięcia udziału w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że moja zgoda może być w każdym momencie odwołana poprzez jednoznaczne poinformowanie Organizatorów konkursu o tym fakcie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia konkursowego.

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.